20. 11. Nikola

Zítra: Albert
Drobečková navigace

Úvod > Zájemci o službu

Zájemci o službu

Žádost o přijetí ke stažení

Postup při přijímání nové klientky

Žadatel o naši sociální službu si podává žádost o poskytování sociální služby. Tuto žádost najdete výše na této stránce. Nicméně žádost může být podána i méně formálně na jakémkoliv formuláři, ze kterého bude zřejmé, že máte zájem o naše služby. V žádosti musí být uveden kontakt na Vás.

Po obdržení žádosti se s Vámi spojíme a domluvíme se na dalším postupu. Tím bývá provedení sociálního šetření v místě, kde se nachází budoucí klientka služby. Při tomto šetření bývají upřesňovány požadavky ze strany klientky, její představy o službě.  Klientka, popř. její zástupci, je informována o naší službě, na základě jejích dotazů. Sociální šetření provádí zpravidla ředitel, sociální pracovnice a vrchní zdravotní sestra.

Klientce bývá obvykle už při této schůzce sděleno, jaká je možnost přijetí. Po souhlasu a dohodě je žádost zařazena do pořadníku žadatelů o službu.

V případě přijetí po uvolnění místa v naší službě, je klientka, resp. její zástupci, vyzvána, aby potvrdila zájem o nástup do naší služby. Pokud zájem přetrvává a místo je volné, může být klientka přijata.

Nástup do služby je nakonec konkrétně dojednán dle domluvy mezi klientkou, resp. jejími zástupci a DVM Skalička.

O poskytování sociální služby je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Smlouva je uzavírána mezi DVM Skalička a klientkou, popř. klientkou v zastoupení.

Úhrada za služby

Služby jsou poskytovány klientkám na základě smlouvy mezi klientkou a poskytovatelem. (§ 91, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 

Ubytování (nad 18 let věku*)

 
Na původní budově zámku 130,- Kč/den
Na novém pavilonu, trojlůžkový pokoj 170,- Kč/den
Na novém pavilonu, dvoulůžkový pokoj 200,- Kč/den

Stravování

 
věk  3 – 6 let 130,- Kč/den
věk  7 – 12 let 145,- Kč/den
věk nad 12 let 170,- Kč/den

 

*Do 18 let neplatí uživatelé služeb za ubytování. Stravu těchto uživatelů jsou ze zákona povinni hradit rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte. Výsledná platba je snížena o přídavek na dítě, pokud tento přídavek je poukazován na účet Domova.

Platba se stanovuje na každý kalendářní měsíc dle konkrétního počtu dní v měsíci.

Kromě těchto plateb je příjmem organizace přiznaný příspěvek na péči v plné výši. (§73 a 74 odstavce 4, písmeno a) zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách)