Upozornění od 22.10.2021

22. 10. 2021
Upozornění
Covid-19
Doplnění nařízení ze 4. 12. 2020
 
 
 


 
Vzhledem k opětovnému nárůstu onemocnění Covid-19 nedoporučuje vedení Domova Větrný mlýn Skalička, p. o. návštěvy klientek v zařízení.
 
V případě, že se přece jen rozhodnete návštěvu vykonat, budete muset dodržet opatření stanovená v souvislosti s výskytem onemocnění.
 
Jedná se o podpis čestného prohlášení, popř. předložení potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci (do 180 dnů od prodělání nemoci).
 
Dále budete mít po celou dobu návštěvy zakryta ústa a nos respirátorem třídy FFP2, popř. KN95.
Celá pravidla návštěv jsou uvedena v nařízení ze dne 4. 12. 2020 – www.uspskalicka.cz na hlavní stránce v důležitých oznámeních.
 
Rovněž nedoporučujeme opouštění areálu klientkám na pobyty domů ke svým rodinným příslušníkům či známým.
 
Naše klientky byly sice proočkovány, ale je to už více jak 8 měsíců. Imunita v tomto případě už nemusí být tak účinná.
V současné době čekáme na třetí, posilující dávku.
 
Pokud k ní dojde, bude nutný souhlas opatrovníka s touto dávkou. Zatím však není k dispozici jednotný formulář pro souhlas opatrovníka.
 
Opatření platí od 22. 10. 2021 do odvolání, podle vývoje situace.
 
Věříme, že pochopíte toto naše opatření, které je v zájmu zdraví klientek i pracovníků.
 
 
 
                                                                                                  Mgr. Antonín Němec
                                                                                                             ředitel
 
 
top