Veřejná zakázka malého rozsahu

25. 06. 2024
Domov Větrný mlýn Skalička, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup osobního automobilu pro 9 osob. V příloze  najdete výzvu k podání nabídek a podrobnosti specifikace vozidla.
 
Pokud se budete chtít účastnit, prosím nabídky v uzavřené obálce označené „Osobní automobil 9-ti místný“ doručte na adresu: Domov Větrný mlýn Skalička, Skalička č.1, 753 52.
Lhůta pro podání nabídek: od 26.6.2024 do 13.7.2024 do 15:00 hodin.
 
top