Areál domova

Náš areál

Domov Větrný mlýn Skalička tvoří komplex šesti budov.
Rekonstrukcí starého arcibiskupského zámku vznikla hlavní budova - zámeček, kde jsou situována čtyři oddělení pro klientky s vysokou mírou podpory.
Další dvě původní budovy (severní a jižní) byly upraveny pro potřebu zařízení. V jižní se nachází především aktivizační úsek - dílny pro volnočasové aktivity, prádelna a kotelna. Za touto budovou dále k jihu je další nová budova aktivizačního úseku se společenským sálem.
Na severní straně je správní budova, která je spojena s hlavní budovou koridorem. V ní se nacházejí kanceláře ředitele, sociální pracovnice, správce, účetních a dále kuchyň s jídelnou a šatny personálu. Za touto budovou k severu je ještě budova údržby.
Od roku 2012 bydlí klientky s nižší mírou podpory v objektu nového pavilonu, který sousedí s hlavní budovou. V pavilonu jsou umístěna dvě oddělení, klientky zde většinou bydlí v pokojích po třech.

Náš park

Založen kolem poloviny 19. století hrabětem Dubským, majitelem zámku ve Skaličce. Už před tím zde ale byla obora, která byla neoplocená.
Jeho dominantou je alej tvořená buky a lípami. V roce 2011 obdržela první místo v soutěži „Strom roku“. V letech 2014-2015 byl park revitalizován nákladem asi 7,5 mil korun. Finanční prostředky byly z větší části z operačního progamu OPŽP (ochrana přírody a životního prostření). Zhruba 15 % spolufinancoval Olomoucký kraj.
Kácelo se asi 400 stromů a zrovna tolik bylo vysázeno a kapku navíc, asi o 20 kusů. Bylo vykáceno mnoho keřových porostů (zhruba 1 ha), novými keři byla ale osazena větší plocha. Byla založena „štěpnice“ – ovocný sad, ve které se nachází 75 ks ovocných stromů, původních českých a moravských odrůd. Do parku byly navráceny některé původní dřeviny, jmenujme např. topol černý. Likvidovány byly invazivní druhy rostlin, např. křídlatka japonská a založeny byly rozsáhlé travnaté plochy.
Nyní sečeme trávu z rozlohy kolem 5 ha plochy. Park byl předán k užívání v srpnu 2015. Udržitelnost projektu je 10 let, tedy do roku 2025.

Naše okolí

Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace se nachází v malebném prostředí Moravské brány, asi 7 km od Hranic na Moravě (směrem na město Kelč).
Domov je umístěn uprostřed obce Skalička v rozlehlém parku, který je jeho velkolepou součástí. Nachází se zde množství chráněných rostlin a ohrožených živočichů. Do obce Skalička byl převezen dřevěný větrný mlýn pocházející z počátku 17. století, který byl zařazen do kulturních památek ČR. Tento mlýn, zvaný "Větřák", byl inspirací ke vzniku loga našeho zařízení a také našeho nového názvu.

Mohlo by vás zajímat

top