Úhrada za služby


Služby jsou poskytovány klientkám na základě smlouvy mezi klientkou a poskytovatelem. (§ 91, zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Ubytování (nad 18 let věku*)

Na původní budově zámku 180,- Kč/den
Na novém pavilonu, trojlůžkový pokoj 200,- Kč/den
Na novém pavilonu, dvoulůžkový pokoj 210,- Kč/denStravování

Věk 3 - 6 let 130,- Kč/den
Věk 7 - 12 let 145,- Kč/den
Věk nad 12 let 170,- Kč/den


 

*Do 18 let neplatí uživatelé služeb za ubytování. Stravu těchto uživatelů jsou ze zákona povinni hradit rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte. Výsledná platba je snížena o přídavek na dítě, pokud tento přídavek je poukazován na účet Domova.

Platba se stanovuje na každý kalendářní měsíc dle konkrétního počtu dní v měsíci.

Kromě těchto plateb je příjmem organizace přiznaný příspěvek na péči v plné výši. (§73 a 74 odstavce 4, písmeno a) zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách)
 

Mohlo by vás zajímat