14.6.1925
Zahájení činnosti ústavu s názvem Ústav Cyrilo-Methodějský.
1928
Osvobození od domovní daně.
1930
Domov se stává majetkem Kongregace sester Cyrilo-metodějských
1945
Konec války. Líté boje mezi německými a sovětskými vojáky.
V parku bylo zničeno mnoho stromů a velmi poškozen rybník.
1949
Vznik nového administrativního centra vedení charitativních ústavů v Praze
1953
Významné přestavby pokojů a ložnic.
1956
Změna názvu na Dětský ošetřovací ústav české katolické Charity.
1958
Do čela ústavu se dostává první "civilní" ředitel.
1959
Končí působení Charity.
1960
Ústav přechází pod státní správu a je řízen Okresním národním výborem, změna názvu
na Ústav sociální péče pro děti a mládež.
1988
Odchod poslední působící řádové setry do důchodu.
1997
Změna názvu na Ústav sociální péče pro mládež a dospělé.
2007
Poslední změna názvu na Domov Větrný mlýn Skalička
2012
Výstavba nového lůžkového pavilonu pro 40 osob.
2015
Rozsáhlá rekonstrukce zámeckého parku.
2018
Stavební úpravy pokojů, snižování počtu osob na pokojích.
2020
Pokračování ve stavebních úpravách pokojů na zámku.