Jak požádat o službu

Jaký je postup?

01

Žadatel o naši sociální službu si podává žádost o poskytování sociální služby. Tuto žádost najdete v sekci Dokumenty nebo níže ke stažení. 

Nicméně žádost může být podána i méně formálně na jakémkoliv formuláři, ze kterého bude zřejmé, že máte zájem o naše služby. V žádosti musí být uveden kontakt na vás.

02

Po obdržení žádosti se s vámi spojíme a domluvíme se na dalším postupu. Tím bývá provedení sociálního šetření v místě, kde se nachází budoucí klientka služby. Při tomto šetření bývají upřesňovány požadavky ze strany klientky, její představy o službě.

Klientka, popř. její zástupci, je informována o naší službě na základě jejích dotazů. Sociální šetření provádí zpravidla ředitel, sociální pracovnice a vrchní zdravotní sestra. Klientce bývá obvykle už při této schůzce sděleno, jaká je možnost přijetí. Po souhlasu a dohodě je žádost zařazena do pořadníku žadatelů o službu.

03

V případě přijetí po uvolnění místa v naší službě, je klientka, resp. její zástupci, vyzvána, aby potvrdila zájem o nástup do naší služby. Pokud zájem přetrvává a místo je volné, může být klientka přijata.
Nástup do služby je nakonec konkrétně dojednán dle domluvy mezi klientkou, resp. jejími zástupci a DVM Skalička.
O poskytování sociální služby je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Smlouva je uzavírána mezi DVM Skalička a klientkou, popř. klientkou v zastoupení.


 

Dokumenty pro žadatele

Žádost o přijetí
top