Domov pro osoby se zdravotním postižením

Naše poslání

Naším základním posláním je poskytovat dívkám a ženám s mentálním postižením vstřícné prostředí s přiměřenou podporou a péčí tak, aby mohly prožít život aktivně a smysluplně na základě jejich individuálních potřeb a přání.

Cíle

Podporovat klientky v aktivním přístupu k zvládání péče o svou osobu, udržení nabytých dovedností a navazování vztahů s blízkými osobami

Cílová skupina

Ženy od 18 let věku, které jsou závislé na péči jiné osoby

Kapacita

Naše zařízení disponuje kapacitou 75 lůžek
 

Naše zásady

  • Individuální přístup při plánování služby

  • Dodržování lidských práv klientek

  • Zásada partnerství a rovného přístupu

  • Zajištění bezpečné a odborné služby

  • Týmová spolupráce

 

Naše služby

Mohlo by vás zajímat

top