Předávání daru od IPA

12. 06. 2021
Peněžitý dar od International Police Association (IPA)
V sobotu 12.6.2021 došlo k předání certifikátu, na kterém je vyznačena částka peněžitého daru 30 000 Kč. Tento dar pro náš domov převzal ředitel DVM Skalička od zástupce policie pana Mgr. Pavla Chlápka. K předání došlo před zahájením akce, kterou byl dálkový pochod. Akci pořádá česká sekce IPA. To je mezinárodní organizace, která byla založena již v roce 1950 v Británii. Sekce z Hranic za Českou republiku se stala členem 15. června 1997. Toto mezinárodní sdružení má 420 tisíc členů ze 68 zemí světa. Je určeno pro aktivní členy a zálohy policejních sborů. Vzhledem k loňskému roku, který byl ve znamení pandemie, zůstalo této organizaci něco z finančních prostředků z neuskutečněných akcí. Tyto prostředky se rozhodla darovat IPA v Hranicích našemu domovu.
Dar jsme rádi přijali a bude smysluplně využit v prospěch klientek našeho domova. Z těchto prostředků hodláme financovat výlety klientek, pořídíme ceny na různé soutěže, které pořádáme apod.
top