Slavnostní jmenování paní ředitelky

03. 06. 2024 v 15:30 hodin
Dne 3. června proběhlo v našem domově oficiální přivítání paní Mgr. Bc. Aleny Hegerové, která zde nastoupila na post ředitelky organizace.
Jmenování se uskutečnilo za přítomnosti náměstka hejtmana pana Mgr. Slavotínka, vedoucího odboru sociálních věcí pana Mgr. Bc Vočky, starostky obce Skalička paní Petry Kočnarové, bývalého ředitele pana Mgr. Němce a za účasti zaměstnanců DVM.
top