Vítání léta

11. 06. 2023 v 13:00 hodin
V neděli 11.6.2023 se v našem zařízení uskutečnila tradiční akce Vítání léta s bohatým programem. Jako první vystoupily naše klientky s netradičním pojetím tance Letkis. Také nám přijely zpestřit program děti ze ZUŠ Hranice, taneční country skupina RUTY ŠUTY z Kelče, děti ze ZŠ Skalička a mažoretky Jolanka a Tia. Vystoupení se všem podařilo a tak přispěli k příjemné atmosféře, která trvala po celou dobu akce.
Po vystoupení přišly na řadu soutěže, které probíhaly na pěti stanovištích. Tam klientky a přítomné děti plnily různé úkoly na téma vodní svět  a samozřejmě nechyběla ani odměna, kterou si soutěžící vybrali ze stánku.
K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina RK Band.
Akce se nám vydařila, celou dobu nám svítilo sluníčko. Tak jsme pěkně to léto přivítali.
top