Podmínky pobytu klientky doma

25. 05. 2020

Podmínky pobytu klientky doma

 

Domov Větrný mlýn Skalička vydává v souvislosti s nákazou Covid-19 tato preventivní doporučení při pobytech klientek DVM Skalička v domácím prostředí. Doporučení platí od 25. 5. 2020 do odvolání.
Doporučení jsou vydávána na základě vládního mimořádného opatření ze dne 19. května 2020, v němž vláda nařizuje:
Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • Ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště
  • V prostředcích veřejné dopravy
  • Na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Dokumenty ke stažení

Vzhledem k tomu, že klientky DVM Skalička jsou rizikovou skupinou ve smyslu nákazy Covid-19, žádáme rodiče, příbuzné a další osoby, které se starají anebo jsou ve styku s klientkou DVM Skalička, aby velmi přísně dodržovali preventivní doporučení a dbali zvýšené hygieny a nevystavovali tak klientku nákaze. Pokud by došlo k šíření nákazy Covid-19 v našem zařízení, byla by to katastrofální situace, vzhledem ke zdravotnímu stavu některých klientek.
Proto naléhavě žádáme, aby v případě, že při pobytu klientky doma došlo k podezření na zhoršení zdravotního stavu (zejména při delších pobytech doma), vyhledejte svého lékaře a seznamte ho se situací a požádejte ho o doporučení, jak postupovat. Při podezření na onemocnění nebudeme klientku přijímat zpět do zařízení bez vyjádření ošetřujícího lékaře. Příznaky onemocnění mohou být zvýšená teplota, bolesti hlavy, kašel, dušnost, ztráta čichu apod. Ve všech takových případech vyhledejte pomoc a radu lékaře.
Je také možné volat bezplatně linku 1212, kde vám budou poskytnuty základní informace o tom, jak postupovat. Můžete se obrátit i na hygienickou stanici, příslušnou vašemu pobytu.
Při vracení klientky z pobytu doma, budeme po vás chtít podpis prohlášení, že klientka nebyla ve vědomém kontaktu s rizikem nákazy Covid-19.
top